help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Arrest van het Arbitragehof nr. 4/2001 van 25 januari 2001

"vernietigt in de wet van 13 mei 1999 houdende het tuchtstatuut van de personeelsleden van de politiediensten :
- artikel 25, eerste lid, eerste en tweede zin, in zoverre het betrekking heeft op het tuchtonderzoek dat de betrokkene zelf betreft of zou kunnen betreffen;
- artikel 53, tweede zin;
- artikel 54, eerste lid, laatste zin;
(...)."


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/2001
Nummer: 4/2001
Aard van de akte: Arrest van het Grondwettelijk Hof
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 10/02/2001
Editie:1
Pagina:3706
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Absoluut gezag van gewijsde: dag van bekendmaking

Uitwerking: datum van de akte houdende de vernietigde bepalingen: 13/05/1999

Periode van geldigheid van 13/05/1999 tot ...