help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Dekret vom 18. Dezember 2000 zur Zustimmung zum Abkommen zwischen der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der Schweizer Eidgenossenschaft andererseits über die Freizügigkeit, die Anhänge I, II und III und zur Schlussakte, unterzeichnet in Luxemburg am 21. Juni 1999

Decreet van 18 december 2000 houdende goedkeuring van de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschappen en hun Lidstaten, enerzijds, en de Zwitserse Bondstaat, anderzijds, over het vrij verkeer van personen, en de Bijlage I, II en III, en de Slotakte, gedaan te Luxemburg op 21 juni 1999


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/12/2000
Aard van de akte: Decreet van de Duitstalige Gemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/2001
Editie:2
Pagina:3856
Advies van de Raad van State 30710
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking