help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 30/01/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/02/2001
Editie:1
Pagina:3008
Verslag aan de Koning of aan de Regering
  • 10/01/2007 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 01/05/2006
  • 27/02/2001 (Rechtzetting)
    Formulieren I tot V + artikelen 178 en 183
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 06/02/2001 (zie art. 225: "op dezelfde dag als het Wetboek van vennootschappen" en de aanhef)

Periode van geldigheid van 06/02/2001 tot 30/04/2019
Opmerkingen 1) Formulieren I tot VI: gelijkgesteld aan bijlagen, namelijk de bijlagen I tot VI; zie de analyse.

2) Art. 220, 10°: in de Nederlandse tekst dient de datum 14 maart 1997 gelezen als 4 maart 1997.

3) Verschillende bepalingen van deze tekst worden toepasselijk gemaakt op de opmaak van de inventaris door de vereniging van mede-eigenaars, rekening houdend met wijzigingen van lezing: zie de analyse en art. 9 van KB 12/07/2012.