help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 26 januari 2001 tot wijziging van artikel 115 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 26/01/2001
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/2001
Editie:2
Pagina:2650
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/2001

Periode van geldigheid van 01/01/2001 tot 01/01/2002