help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit 24 januari 1980 betreffende de aanwending, voor het Waalse Gewest, van de kapitalen die voortkomen van het Fonds B 2, door het Woningfonds van de Bond der Kroostrijke Gezinnen van België


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/02/1980
Pagina:1829
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1980