help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van van 15 januari 1980 tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 september 1974 tot vaststelling van het maximumbedrag van de inkomsten voor het bekomen van vrijlating om reden van een broederdienst (artikel 12, § 1, 5°bis, derde lid, littera e, van de gecoördineerde dienstplichtwetten)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/01/1980
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/01/1980
Pagina:1246
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking