help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 5 december 2000 houdende vaststelling van de methode van waardering van de inbrengen en de bepaling van de werkelijke vergoeding als tegenprestatie voor de inbrengen in de naamloze vennootschap van publiek recht met sociaal oogmerk genaamd "Paleis voor Schone Kunsten"


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 05/12/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 12/01/2001
Pagina:773
Advies van de Raad van State 29907
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking