help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Besluit van de raad van bestuur van 28 augustus 1995 tot wijziging van het huishoudelijk reglement van 23 september 1994 van de Dienst voor Infrastructuurwerken van het Gesubsidieerd Onderwijs


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Informations de base
Date de l'acte: 23/06/1995
Nature de l'acte: Règlement d'ordre intérieur
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 17/10/1995
Page:29413
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 24/06/1995

Période de vigueur du 24/06/1995 au ...
Remarques Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.


Annexé à
Nature Date    
MBVO 28/08/1995