help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 24 januari 1996 tot goedkeuring van het besluit van 27 december 1995 van het Comité van het Rentenfonds tot vaststelling van het marktreglement van de secundaire buitenbeursmarkt van de lineaire obligaties, de gesplitste effecten en de schatkistcertificaten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/01/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/01/1996
Pagina:2006
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1996

Periode van geldigheid van 01/01/1996 tot 14/04/2004
Bijlage(n)
Aard Datum    
B 27/12/1995