help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap van 4 februari 1980 tot vaststelling van de voorwaarden voor toekenning van toelagen voor de aankoop van uitrustingsvoorwerpen, die tot de uitoefening van een culturele activiteit dienen en niet tot een infrastructuur behoren

Erlass mit Verordnungscharakter vom 4. Februar 1980 zwecks Festlegung der Bedingungen für die Gewährung von Zuschüssen zur Anschaffung von Ausrüstungsgegenständen, die zur Ausübung einer kulturellen Tätigkeit dienen und nicht zu einer Infrastruktur gehören


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/02/1980
Aard van de akte: Reglementair besluit van de Raad van de Duitse Cultuurgemeenschap
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 25/03/1980
Pagina:3753
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1980

Buitenwerkingtreding met overgangsbepalingen: zie "Alle" in de analyse.

Periode van geldigheid van 01/01/1980 tot 31/12/2013