help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 november 2000 tot vaststelling van het vakantiegeld en de eindejaarspremie van de burgemeesters en schepenen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/11/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/2000
Editie:2
Pagina:40237
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 30155
Inwerkingtreding / Uitwerking Bij de eerstvolgende algehele vernieuwing van de gemeenteraden

Opgeheven door een of meer overheden: zie «Alle» in de analyse