help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 oktober 1981 tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 augustus 1975 tot regeling van de erkenning van de diensten voor gezins- en bejaardenhulp en van de toekenning van subsidies aan deze diensten, voor het Brusselse Gewest, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 22 maart 1976, 26 november 1976, 15 april 1977 en 13 november 1978, wat de in het tweetalig gebied Brussel-Hoofdstad gevestigde instellingen betreft die, wegens hun organisatie, niet moeten worden beschouwd als uitsluitend behorende tot één Gemeenschap


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/10/1981
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/11/1981
Pagina:14779
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1980