help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 25 mei 2000 houdende instemming met het WEU-Akkoord inzake veiligheid, gedaan te Brussel op 28 maart 1995


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/05/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 26/10/2000
Pagina:36065
Advies van de Raad van State 25776
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking