help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 24 februari 1995 tot bepaling van de samenstelling van de directieraad van het Ministerie van Ambtenarenzaken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 24/02/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 02/03/1995
Pagina:4714
Advies van de Raad van State 24127
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van de bekendmaking

Periode van geldigheid van 02/03/1995 tot ...