help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 september 2000 tot vaststelling voor een periode van vier maanden van het maximumaantal voertuigen waarvoor op het grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest exploitatievergunningen voor een taxidienst kunnen worden afgeleverd


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/09/2000
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/10/2000
Pagina:35309
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 13/09/2000

TT 13/09/2000 - 13/01/2001

Periode van geldigheid van ... tot 13/01/2001