help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Vlaamse regering van 8 september 2000 houdende de voorwaarden voor deelneming aan wielerwedstrijden en wielerproeven


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/09/2000
Aard van de akte: Besluit van de Vlaamse Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/10/2000
Pagina:35070
Advies van de Raad van State 30250
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 28/10/2000 tot 05/06/2004