help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 september 2000 houdende overdracht van de bevoegdheid tot het afleveren van de attesten op naam, zoals bedoeld in artikel 46, § 4, van het koninklijk besluit WIB 92


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/09/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/09/2000
Editie:1
Pagina:33460
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking