help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 februari 1995 tot machtiging van het Rentenfonds om bepaalde opdrachten aan te nemen en om bepaalde verrichtingen uit te voeren ten aanzien van effecten van Gemeenschappen en Gewesten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/02/1995
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 10/02/1995
Pagina:3037
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van de bekendmaking

Periode van geldigheid van ... tot 31/12/2016