help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Beslissing van het Hoofd van de Veterinaire Diensten van het Ministerie van Middenstand en Landbouw van 11augustus 2000 houdende maatregelen ter voorkoming van klassieke varkenspest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/08/2000
Aard van de akte: Beslissing
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/08/2000
Pagina:27763
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

TT ten laatste 15/09/2000

Periode van geldigheid van 15/08/2000 tot 15/09/2000
Opmerkingen Vanaf 01/01/2017 (datum van de bekendmaking in het BS) wordt deze categorie van akten niet meer opgenomen in de databank en evenmin bijgewerkt.