help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/07/2000
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 04/08/2000
Pagina:26954
  • 22/03/2001 (Rechtzetting)
    Aanhef en art. 4, 5, 6, 8, 10
  • 25/08/2000 (Rechtzetting)
    Franse tekst: aanhef en art. 5
Advies van de Raad van State 30025
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 14/08/2000 tot ...