help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 juli 2000 vaststellend het budgettair objectief inzake betaald educatief verlof


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/2000
Pagina:26063
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 30/04/2000

TT schooljaar 2000-2001

Periode van geldigheid van 30/04/2000 tot 31/08/2001