help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 8 januari 1996 tot vaststelling voor de centrale diensten van de Administratie van de belasting over de toegevoegde waarde, registratie en domeinen van de verdeling van de betrekkingen vastgesteld bij het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën evenals de verdeling van de betrekkingen bedoeld in artikel 10 van het het ministerieel besluit van 27 juni 1995 tot uitvoering van het het koninklijk besluit van 7 april 1995 tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van Financiën


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Ingetrokken akte !
Basisinformatie
Datum van de akte: 08/01/1996
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/02/1996
Pagina:3279
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/1995

Periode van geldigheid van ... tot 01/07/1995