help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 6 december 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 mei 1971 tot vaststelling van zekere bijzondere bepalingen om te voorzien, in het Ministerie van Sociale Voorzorg, in de uitvoering van het statuut van het Rijkspersoneel en van de besluiten die het hebben gewijzigd en aangevuld


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 06/12/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/01/1995
Pagina:2005
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking dag van de bekendmaking