help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 9 juli 2000 tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 18/07/2000
Pagina:24925
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2000

Periode van geldigheid van 01/07/2000 tot ...