help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 19 juni 2000 tot vaststelling van de lijst van de aanvaarde werken en maximumprijzen bij toepassing van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 25 mei 2000 betreffende de toekenning van premies voor de verfraaiing van gevels


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 19/06/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 27/06/2000
Pagina:22217
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking