help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 29 maart 2000 genomen ter uitvoering van het koninklijk besluit van 29 maart 2000 tot vaststelling van de personeelsformatie van de Pool van de Zeelieden ter Koopvaardij


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/03/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 24/06/2000
Pagina:22089
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/07/2000

Periode van geldigheid van 01/07/2000 tot ...