help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 22 december 1994 tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van hoofdstuk VIII van de de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen, betreffende de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, in uitvoering van artikel 51 van deze wet


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 22/12/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 23/12/1994
Editie:2
Pagina:32001
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1995