help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

Nummer



Hebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 21 maart 2000 tot vaststelling van sommige bijzondere bepalingen om de uitvoering, binnen de Dienst voor de overzeese sociale zekerheid, van het statuut van het personeel van sommige instellingen te waarborgen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 21/03/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/05/2000
Pagina:15729
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking zie art. 11