help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 12 januari 2000 houdende vaststelling van de selectienormen waaraan de kandidaten voor aanstelling bij de interne auditcel van de Administratie der thesaurie dienen te beantwoorden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/2000
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 13/05/2000
Pagina:15198
Advies van de Raad van State 29464
Inwerkingtreding / Uitwerking 13/05/2000