help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 9 juli 1982 tot aanvulling van artikel 12, § 1, 5°bis, van de op 30 april 1962 gecoördineerde dienstplichtwetten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 09/07/1982
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 28/07/1982
Pagina:8601
Advies van de Raad van State 14716
Inwerkingtreding / Uitwerking Zie art. 2