help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 7 november 1994 tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 juni 1985 betreffende de jaarlijkse vakantie, bijkomende vakantie, vakantiegeld en kosteloze reiskaarten van de mijnwerkers en gelijkgestelden


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 07/11/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 17/12/1994
Pagina:31113
Advies van de Raad van State 23278
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1991