help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 25 januari 2000 waarbij sommige overheden van de Administratie voor Hulpverlening aan de Jeugd van het Ministerie van de Franse Gemeenschap worden gemachtigd het identificatienummer van het Rijksregister van de natuurlijke personen te gebruiken


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 25/01/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 07/04/2000
Pagina:10974
Verslag aan de Koning of aan de Regering
Advies van de Raad van State
Advies van de Raad van State 29324
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking