help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 13 oktober 1994 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 6 juli 1993 tot vaststelling, voor het Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, van de betrekkingen bedoeld in artikel 7, § 3, vijfde lid, b, 3, van het koninklijk besluit van 8 augustus 1983 betreffende de uitoefening van een hoger ambt in de rijksbesturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 13/10/1994
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 08/12/1994
Pagina:30448
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/06/1994