help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wet van 1 maart 2000 tot wijziging van een aantal bepalingen betreffende de Belgische nationaliteit


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/03/2000
Aard van de akte: Wet
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 06/04/2000
Editie:2
Pagina:10829
  • 06/04/2000 (Rechtzetting)
    De tekst van deze wet die in het BS 06/04/2000 bekendgemaakt is vernietigt en vervangt degene die bekendgemaakt is in het BS 05/04/2000, p.10560
Advies van de Raad van State 29635 + 29576
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/2000 ("op de eerste dag van de maand na die waarin ze is bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad")

Periode van geldigheid van 01/05/2000 tot ...