help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 1 april 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 mei 1979 inzake de vrijstelling van invoerrecht en accijns in het internationale reizigersverkeer


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 01/04/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 20/04/1982
Pagina:4639
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking