help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Cour constitutionnelle
Recours Conseil d'Etat
Traités
Europe
Benelux


Rechercher un article

NuméroVous avez trouvé une erreur ? Vous avez une question ?
Envoyez-nous un message !
Intitulé

Ministerieel besluit van 8 maart 1982 houdende vaststelling van de schalen die als basis dienen voor de berekening van de financiële bijdrage van de ouders in de verblijfkosten van de kinderen opgenomen in de kinderdagverblijven en peutertuinen, erkend en gesubsidieerd door het Nationaal Werk voor Kinderwelzijn en in de erkende diensten voor onthaalmoeders


ChronoAnalyseParlementCour constitutionnelleRecours CETraitésEuropeBenelux 
Plus en vigueur !
Informations de base
Date de l'acte: 08/03/1982
Nature de l'acte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publication(s) au Moniteur belge
Date: 01/04/1982
Page:3807
Avis du Conseil d'Etat --
Entrée en vigueur / Effet 01/01/1982

TT 01/01/1982 - 31/08/1982