help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 januari 1982 tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 februari 1980 tot vaststelling in de Diensten van de Eerste Minister van de taalkaders voor het Bestuur van de kanselarij, het Logistiek bestuur en de aan het Hoog comité van toezicht verbonden administratie


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/01/1982
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 03/02/1982
Pagina:848
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/08/1981

Periode van geldigheid van 01/08/1981 tot 01/02/1985