help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 18 februari 1977 betreffende de koudwatermeters


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Opgelet: dit document is niet volledig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/02/1977
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 29/03/1977
Pagina:3912
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 01/05/1977

Buitenwerkingtreding: overgangsbepalingen: art. 3 van het KB 22/11/2013

Periode van geldigheid van 01/05/1977 tot 30/11/2015