help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 16 februari 2000 waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10quinquies van 17 november 1999, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 10 van 8 mei 1973 betreffende het collectief ontslag, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomsten nr. 10bis van 2 oktober 1975 en nr. 10quater van 6 december 1983


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 16/02/2000
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 01/03/2000
Pagina:6047
Advies van de Raad van State --
Bijlage(n)
Aard Datum    
CAO 17/11/1999