help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het plan 1998-2002 betreffende de preventie en het beheer van afvalstoffen in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 02/02/2000
Aard van de akte: Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Bij uittreksel of vermelding
Datum: 02/02/2000
Pagina:3314
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Inwerkingtreding: 10de dag na bekendmaking in het BS volgens art. 6, §1, van de OBHG 07/03/1991 dat stelt dat "Het plan treedt in werking en heeft bindende kracht in zijn bepalingen vermeld in art. 7, §3, tien dagen na de bekendmaking bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad ".

Buiten werking: 31/12/1997 volgens art. 6, §2, van de OBGH 07/03/1991 dat voor zijn opheffing stelde dat "Het plan wordt vastgesteld voor een periode van vijf jaar".

TT

Periode van geldigheid van 12/02/2000 tot 31/12/2002
Opmerkingen Opschrift: art. 5 van het OBHG 07/03/1991 geeft aan de Regering de machtiging om een globaal plan betreffende het voorkomen en het beheer van afvalstoffen vast te stellen. Derhalve vermeldt het opschrift ten onrechte dat dit besluit de goedkeuring van het plan inhoudt.