help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit nr. 19 van 29 december 1992 met betrekking tot de vrijstellingsregeling bepaald door art. 56, § 2, van het Wetboek van de belasting over de toegevoegde waarde in het voordeel van kleine ondernemingen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 29/12/1992
Nummer: 19
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 31/12/1992
Editie:4
Pagina:28095
  • 06/04/2007 (Duitse vertaling)
    Consolidatie van de akte zoals laatst gewijzigd bij KB 01/09/2004
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1993
Art. 13: dag van bekendmaking (31/12/1992)

Overgangsbepalingen: art. 13

Periode van geldigheid van 31/12/1992 tot 31/03/2014