help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 28 september 1983 tot goedkeuring van de wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 21 oktober 1980 tot oprichting van de Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor het Brusselse Gewest en tot vaststelling van haar eerste statuten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 28/09/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 30/11/1983
Pagina:14781
Advies van de Raad van State U - D