help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 juli 1983 tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 september 1969 tot oprichting van een technisch comité bij de medisch-technische centra voor mijnwerkers van Awans en Morlanwelz-Mariemont


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/07/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/10/1983
Pagina:13398
Advies van de Raad van State 15465
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking