help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 10 december 1992 tot regeling van het gebruik van de informatiegegevens van het Rijksregister van de natuurlijke personen door het Fonds voor de beroepsziekten


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 10/12/1992
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 22/01/1993
Pagina:1068
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/05/1993

Periode van geldigheid van 01/05/1993 tot 01/10/1996