help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Wijzigingen van 14 mei 1997 van de statuten van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen (NMBS) (zoals bepaald bij koninklijk besluit van 30 september 1992 houdende goedkeuring van het eerste beheerscontract van de Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen en tot vaststelling van maatregelen met betrekking tot deze Maatschappij)


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 14/05/1997
Aard van de akte: Statuten van een openbare instelling of een overheidsonderneming
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/11/1997
Pagina:30387
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking Dag van bekendmaking

Opmerkingen Datum van de statuten: datum van de beslissing van de buitengewone algemene vergadering
van aandeelhouders van de NMBS van 14 mei 1997 (zie de aanhef van het goedkeuringsbesluit)

Bijlage bij
Aard Datum    
KB 10/11/1997