help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 15 oktober 1999 betreffende de indeling van de kantons van de vredegerechten op grond van het aantal inwoners


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 15/10/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/11/1999
Pagina:41382
Advies van de Raad van State --
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 15/11/1999 tot 26/01/2001