help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 11 mei 1983 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 14 juni 1978 houdende wijziging van het ministerieel besluit van 15 mei 1973, tot bepaling van de personeelsnormen van toepassing op de inrichtingen met een internaatsstelsel voor minderjarigen, diensten die gezinsvervangende tehuizen organiseren en diensten voor plaatsing in gezinnen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 11/05/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Vlaamse Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 21/07/1983
Pagina:9590
Advies van de Raad van State 15221
Inwerkingtreding / Uitwerking 10de dag na bekendmaking

Periode van geldigheid van 31/07/1983 tot 01/01/1990