help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 4 mei 1983 tot wijziging, voor de eerste afdeling van de kamers voor de examinandi die de proeven in het Frans en in het Duits afleggen, van het koninklijk besluit van 6 mei 1965 betreffende de inrichting van de examencommissie van de Staat voor het lager secundair onderwijs


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 04/05/1983
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 09/08/1983
Pagina:10095
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/01/1983