help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Ministerieel besluit van 18 april 1983 waarbij de leergangen ter verkrijging van het diploma van licentiaat in de arbeidswetenschappen en van speciaal licentiaat in de arbeidswetenschappen, georganiseerd door de Katholieke Universiteit te Leuven, in aanmerking worden genomen voor het toekennen van kredieturen


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Niet meer geldig !
Basisinformatie
Datum van de akte: 18/04/1983
Aard van de akte: Ministerieel besluit van de Federale Overheid
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 05/07/1983
Pagina:8771
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking Academiejaar 1982-1983