help window
Français | Nederlands
Chrono
Parlement
Grondwettelijk Hof
Beroep Raad van State
Verdragen
Europa
Benelux


Een artikel opzoeken

NummerHebt u een fout ontdekt ? Hebt u een vraag ?
Stuur ons een boodschap !
Opschrift

Koninklijk besluit van 12 september 1999 tot overdracht van personeel, goederen, rechten en plichten van de Kamer van ambachten en neringen van Brabant naar de Kamers van ambachten en neringen van de provincies Vlaams- en Waals-Brabant


ChronoAnalyseParlementGrondwettelijk HofBeroep RvSVerdragenEuropaBenelux 
Basisinformatie
Datum van de akte: 12/09/1999
Aard van de akte: Koninklijk besluit
Publicatie(s) in Belgisch Staatsblad
Datum: 15/10/1999
Pagina:39216
Advies van de Raad van State U - D
Inwerkingtreding / Uitwerking 01/10/1998